BilTAY Teknoloji

E-solutions For E-world

graphical divider
Detaylı bilgi bulunmamaktadır.

Ürün Ana Kategori: Sistem Entegrasyon (System Integration)

Sunulan Çözümler

Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM - Enterprise Content Management)

İş Birliği Yazılımı (Collaboration Software)

Finans ve İnsan Kaynakları

Finans - Muhasebe
Ödeme İşlemleri

Pazarlama - Satış

Müşteri İlişkilerim Yönetimi (CRM/xRM Customer Relationship Management)
Satış Planlama ve Kontrol
Pazarlama Otomasyon
E-Ticaret - Mağaza
Fiyat Teklif Konfigüratör
Ürün / Varyant Konfigüratör
Ürün Bilgi Yönetimi (PIM - Product Information Management)
Medya Varlık Yönetimi (MAM - Media Asset Management)
Elektronik Satış Noktası (POS - Point of Sale)
Ticari Sipariş İşleme
İletişim / Aktivite Yönetimi
Mobil CRM
Analitik CRM
Etkinlik / Eğitim Yönetimi
Çağrı Merkezi (Call Center)
Detaylı bilgi bulunmamaktadır.

Ürün Ana Kategori: Sistem Entegrasyon (System Integration)

Sunulan Çözümler

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP - Enterprise Reource Planning)

Endüstri işletmeleri için entegre ERP/PPC sistemi (kesikli üretim)
Endüstri işletmeleri için entegre ERP/PPC sistemi (proses üretim)
Ticaret yapan firmalar için entegre ERP sistemi
Servis hizmeti veren firmalar için entegre ERP sistemi

İş Zekası (BI - Business Intelligence)

İş Zekası (BI - Business Intelligence)
Raporlama
Kokpit (Dashboard)
Analiz
Planlama
Konsolidasyon
Ver Ambarı (Data Warehouse)
Risk Yönetimi & Uyum
İlişkisel Veri Tabanı Sistemi
Çok Boyutlu Veri Tabanı Sistemi

Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM - Enterprise Content Management)

Yakalama / girdi yönetimi
Doküman Yönetimi (DMS - Document Management System)
Sözleşme Yönetimi
Otomatik Faturalama
E-Mail Yönetimi
Bilgi Yönetimi
İş Birliği Yazılımı (Collaboration Software)
Sosyal İş Birliği
Arşivleme
Teslim / Çıktı Yönetimi
Belge Dönüştürme
Bilgi arama

Finans ve İnsan Kaynakları

Finans - Muhasebe
Ödeme İşlemleri
Varlık Muhasebesi
Kontol, Maliyetlendirme
İnsan Kaynakları Yönetimi (HRM - Human Resource Managament)
Bordro Muhasebesi
İşe Başvuru Yönetimi
Seyahat ve Harcama Yönetimi
Personel Çalışma Zaman Kaydı

Pazarlama - Satış

Müşteri İlişkilerim Yönetimi (CRM/xRM Customer Relationship Management)
Satış Planlama ve Kontrol
Pazarlama Otomasyon
E-Ticaret - Mağaza
Fiyat Teklif Konfigüratör
Ürün / Varyant Konfigüratör
Ürün Bilgi Yönetimi (PIM - Product Information Management)
Medya Varlık Yönetimi (MAM - Media Asset Management)
Elektronik Satış Noktası (POS - Point of Sale)
Ticari Sipariş İşleme
İletişim / Aktivite Yönetimi
Müşteri Deneyimi Yönetimi (CXM/CEM Customer Experience Management)
Sosyal CRM
Mobil CRM
Analitik CRM
Etkinlik / Eğitim Yönetimi
Çağrı Merkezi (Call Center)

Ürün Geliştirme

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM - Product Lifecycle Management)
Ürün Veri Yönetimi (PDM - Product Data Management)
Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD - Computer Aided Design)
Laboratuvar Bilgi Sistemi
Teknik Dokümantasyon
Dijital Fabrika Tasarım

Planlama, Sevkiyat

Proje Yönetimi (PMS - Project Management System)
Üretim planlama ve Kontrol (PPC - Production Planning & Control)
Personel Planlaması
Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM - Supply Chain Management)
Varlık yönetimi ve optimizasyonu
Ekipman/Alet planlama

Satınalma / E-Tedarik

E-Procurement Suite
Satınalma Kontrol / Analitik
Plan ve Stateji
Sözleşme Yaşam Döngüsü Yönetimi (CLM - Contract Lifecycle Management)
Ödeme Yönetimi
Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM - Supplier Relationship Management)
Risk / Uyum
Pazar Yerleri
Ağ / Portal
Kategoriye Özel Çözümler
Özel / Destek Çözümleri

Depolama ve Lojistik

Stok kontrolü
Tam Zamanında / Tam Sıralı Yönetim (JIT / JIS)
Depo yönetimi (WMS)
Otomatik Envanter Teknolojisi ile Kontrol
Tehlikeli Madde Yönetimi
Taşımacılık Optimizasyonu ve Yönetimi (TMS - Transport Optimisation and Management)
Nakliye Şirketi Yazılımı
Araç Filosu Yönetimi
Tur planlama
Mobil Sipariş Yönetimi (Telematik, Navigasyon)
Gümrük İşlemleri
Elektronik Veri Değişimi (EDI - Electronic Data Interchange)

Operasyon ve Üretim

Üretim Yürütme Sistemi (MES - Manufacturing Execution System)
İleri Seviye Planlama ve Çizelgeleme (APS - Advance Planning & Scheduling)
Üretim Veri Toplama
Makine Veri Toplama
Kalite Yönetimi
Araç/Ekipman Yönetimi
Otomatik Kimliklendirme (Auto-ID)

Servis, Bakım ve BT

Bakım
Servis Yönetimi ve Satış Sonrası Servis
İşgücü Yönetimi
Enerji Yönetimi
BT Servis Yönetimi
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISMS - Information Security Management System)
Yardım Masası (Help Desk)

İş Süreç / İş Akış Yönetimi

İş Süreç Yönetimi / İş Akış
Süreç Dokümantasyon
Süreç Görüntüleme / Analiz

Veri Yönetimi

Veri Entegrasyon
Veri Kalitesi
Ana Veri Yönetimi (MDM - Master Data Management) Çözümü
Altyapı Yazılımı
Veri tabanı
IoT,IIoT Platformu
Görselleştirme Yazılımı
Portal
Orta Katman, Entegrasyon Yazılımı (EAI - Enterprise Application Integration)
Kimlik Yönetimi (Identity Management)
Geliştirme Ortamı, Geliştirme Platformu
Mobil Platform
Tümleşik Mesajlaşma (Unified Messaging)
Detaylı bilgi bulunmamaktadır.
Detaylı bilgi bulunmamaktadır.
Detaylı bilgi bulunmamaktadır.
divider graphic

Aradığınız ürünü/hizmeti bulamadınız mı?

arrow-up icon